Adonia - 16th Century Italian Music (To Lament a Fallen God)

Adonia – 16th Century Italian Music (To Lament a Fallen God) | Jacob (Jacques) Arca­delt (1507–1568) (Passa­caille)

Diskographie: Adonia - 16th Century Italian Music (To Lament a Fallen God) | Jacob (Jacques) Arcadelt (1507-1568) (Passacaille)

Erscheinungsdatum: 4. Februar 2022