Der Bürger als Edelmann (Gesamtaufnahme) (180g)

Der Bürger als Edel­mann (Gesamt­auf­nahme) (180g) | Richard Strauss (1864–1949) (Staats­oper Stutt­gart)

Diskographie: Der Bürger als Edelmann (Gesamtaufnahme) (180g) | Richard Strauss (1864-1949) (Staatsoper Stuttgart)

Erscheinungsdatum: 11. Februar 2022