Christian Schmitt - Oboenkonzerte

Chris­tian Schmitt – Oboen­kon­zerte | Wolf­gang Amadeus Mozart (1756–1791) (Stra­di­va­rius)

Diskographie: Chris­tian Schmitt – Oboen­kon­zerte | Wolf­gang Amadeus Mozart (1756–1791) (Stra­di­va­rius)

Erscheinungsdatum: 19. August 2022