L'incoronazione di Poppea (Fassung nach dem Neapel-Manuskript 1651)

L’in­co­ro­na­zione di Poppea (Fassung nach dem Neapel-Manu­skript 1651) | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Rondeau)

Diskographie: L’in­co­ro­na­zione di Poppea (Fassung nach dem Neapel-Manu­skript 1651) | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Rondeau)

Erscheinungsdatum: 23. September 2022