L'incoronazione di Poppea (Fassung nach dem Neapel-Manuskript 1651)

Claudio Monte­verdi: l’In­co­ro­na­zione di Poppea

Diskographie: L'incoronazione di Poppea (Fassung nach dem Neapel-Manuskript 1651) | Claudio Monteverdi (1567-1643) (Rondeau)

Erscheinungsdatum: 23. September 2022