Echo et Narcisse

Echo et Narcisse | Chris­toph Willi­bald Gluck (1714–1787) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Diskographie: Echo et Narcisse | Chris­toph Willi­bald Gluck (1714–1787) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Erscheinungsdatum: 8. September 2023