Französische Suiten BWV 812-817

Fran­zö­si­sche Suiten BWV 812–817 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Hype­rion)

Diskographie: Fran­zö­si­sche Suiten BWV 812–817 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Hype­rion)

Erscheinungsdatum: 6. Oktober 2023