Gianluigi Trovesi - Stravaganza consonanti

Gian­luigi Trovesi – Stra­va­ganza conso­nanti | Henry Purcell (1659–1695) (ECM)

Diskographie: Gian­luigi Trovesi – Stra­va­ganza conso­nanti | Henry Purcell (1659–1695) (ECM)

Erscheinungsdatum: 24. Februar 2023