Kirill Petrenko - Beethoven / Tschaikowsky / Schmidt / Stephan (180g / Deluxe-Ausgabe mit Buch)

Kirill Petrenko – Beet­hoven / Tschai­kowsky / Schmidt / Stephan (180g / Deluxe-Ausgabe mit Buch) | Ludwig van Beet­hoven (1770–1827) (BPHR)

Diskographie: Kirill Petrenko – Beet­hoven / Tschai­kowsky / Schmidt / Stephan (180g / Deluxe-Ausgabe mit Buch) | Ludwig van Beet­hoven (1770–1827) (BPHR)

Erscheinungsdatum: 15. Juni 2023