Kyohei Sorita & Keigo Mukawa - Two Pianos 2

Kyohei Sorita & Keigo Mukawa – Two Pianos 2 | Witold Luto­slawski (1913–1994) (Nova Records)

Diskographie: Kyohei Sorita & Keigo Mukawa – Two Pianos 2 | Witold Luto­slawski (1913–1994) (Nova Records)

Erscheinungsdatum: 1. Februar 2023