David Kadouch - Les Musiques de Madame Bovary

David Kadouch – Les Musi­ques de Madame Bovary | Fanny Mendels­sohn-Hensel (1805–1847) (Mirare)

Diskographie: David Kadouch - Les Musiques de Madame Bovary | Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847) (Mirare)

Erscheinungsdatum: 8. April 2022