L'incoronazione di Poppea

L’in­co­ro­na­zione di Poppea | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Diskographie: L’in­co­ro­na­zione di Poppea | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Erscheinungsdatum: 6. Oktober 2023