L'incoronazione di Poppea

L’in­co­ro­na­zione di Poppea | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Opus Arte)

Diskographie: L’in­co­ro­na­zione di Poppea | Claudio Monte­verdi (1567–1643) (Opus Arte)

Erscheinungsdatum: 15. Juli 2022