Emanuele Salvatore Anzalone & Paola Gabriella Milazzo - Operatic Soiree

Emanuele Salva­tore Anza­lone & Paola Gabri­ella Milazzo – Operatic Soirée | Luigi Bassi (1833–1871) (Da Vinci Clas­sics)

Diskographie: Emanuele Salvatore Anzalone & Paola Gabriella Milazzo - Operatic Soiree | Luigi Bassi (1833-1871) (Da Vinci Classics)

Erscheinungsdatum: 11. März 2022