Spanish Secular Cantatas

Spanish Secular Cantatas | Emanuele Rincon d’As­t­orga (1680–1757) (Bril­liant)

Diskographie: Spanish Secular Cantatas | Emanuele Rincon d’As­t­orga (1680–1757) (Bril­liant)

Erscheinungsdatum: 9. Juni 2023