Canzonette & Madrigale

Canzo­nette & Madri­gale | Marco Antonio Ingeg­neri (1547–1592) (Da Vinci Clas­sics)

Diskographie: Canzonette & Madrigale | Marco Antonio Ingegneri (1547-1592) (Da Vinci Classics)

Erscheinungsdatum: 25. März 2022