Transkriptionen für 2 Blockflöten,Cello,Cembalo - "Mimesis"

Tran­skrip­tionen für 2 Blockflöten,Cello,Cembalo – „Mimesis“ | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Paraty)

Diskographie: Tran­skrip­tionen für 2 Blockflöten,Cello,Cembalo – „Mimesis“ | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Paraty)

Erscheinungsdatum: 24. Februar 2023