VIDDIR für 9 Flöten, 3 Schlagzeuger, Bass-Gitarre & Kontrabass

VIDDIR für 9 Flöten, 3 Schlag­zeuger, Bass-Gitarre & Kontra­bass | Bara Gisla­dottir (DaCapo)

Diskographie: VIDDIR für 9 Flöten, 3 Schlag­zeuger, Bass-Gitarre & Kontra­bass | Bara Gisla­dottir (DaCapo)

Erscheinungsdatum: 15. September 2023