Violinkonzerte op.2 Nr.1 & 2 & op.7 Nr.1 & 2

Violin­kon­zerte op.2 Nr.1 & 2 & op.7 Nr.1 & 2 | Joseph Bologne Cheva­lier de Saint-Georges (1745–1799) (Naxos)

Diskographie: Violin­kon­zerte op.2 Nr.1 & 2 & op.7 Nr.1 & 2 | Joseph Bologne Cheva­lier de Saint-Georges (1745–1799) (Naxos)

Erscheinungsdatum: 9. Juni 2023